Chuyển đến nội dung chính

Miễn Phí Học Phát Âm Tiếng Anh và Ngữ Pháp TOEIC tại Gia Sư Chuyên

3 Khóa Học:
PHÁT ÂM TIẾNG ANH - GIAO TIẾP TOÀN DIỆN - NGỮ PHÁP CƠ BẢN 52 CHUYÊN ĐỀ
ĐẶC BIỆT: Bạn được MIỄN PHÍ 100% lương giáo viên
* Bạn khó có thể tìm được một khóa học tương tự *


LỢI ÍCH DÀNH CHO BẠN:
> Bạn đang băn khoăn về chi phí cho một khóa học tiếng Anh chất lượng
+ Làm thế nào đầu tư một khóa học như vậy với chi phí CỰC THẤP?
> Bạn chưa biết tiếng Anh và muốn học từ đầu
+ Làm thế nào để TẠO DỰNG NỀN MÓNG tiếng Anh ngay từ đầu?
> Bạn muốn củng cố hệ thống ngữ pháp một cách bài bản và logic
+ Làm thế nào để làm chủ 52 CHUYÊN ĐỀ áp dụng vào kỳ thi Toeic, kỹ năng viết và chuẩn cấu trúc khi nói?
> Bạn phát âm tiếng Anh chưa chuẩn, giao tiếp người bản xứ không hiểu bạn nói và bạn gặp khó khăn nghe tiếng Anh.
+ Làm thế nào để CHUẨN HÓA cách phát âm theo đúng người bản xứ nói?
+ Chỉnh KHẨU HÌNH như thế nào cho ĐÚNG để dễ dàng nói tiếng Anh?
+ Làm thế nào để CẢI THIỆN kỹ năng nghe và NGHE HIỂU tiếng Anh tốt hơn?
> Kiến thức từ vựng, ngữ pháp và phát âm của bạn khá ổn, bạn muốn giao tiếp tiếng Anh
+ Làm thế nào XÂY DỰNG các tình huống giao tiếp tiếng Anh hàng ngày?
+ Làm thế nào PHẢN XẠ tiếng Anh một cách tự nhiên?
GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

Cô Hoàng Nga (1980) ĐH Hà Nội
- Chất giọng sweet voice, bậc thầy về kỹ năng sư phạm và luôn phiêu cùng học viên.
- Chuyên: Ngữ Pháp-Phát Âm, Giao Tiếp và ôn luyện Toeic.
Cô Phan Quyên (1990) ĐH Hà Nội
- Giảng viên 9X năng động với kỹ năng và kiến thức chuyên môn vững vàng.
- Đảm nhiệm: Ngữ Pháp, Phát Âm, Giao Tiếp, Toeic.
Cô Thanh Ngọc (1976) ĐH Ngoại Ngữ – ĐHQG Hà Nội
- Chuyên sâu ngữ pháp, luyện thi Toeic và giảng dạy tiếng Anh giao tiếp.
- Cô được nhiều PHHS tại khu vực Thượng Đình, Thanh Xuân gửi con em.
Cô Mai Nết (1988) ĐH Hà Nội
- Giảng viên trẻ, với thế mạnh phát âm chuẩn, giảng dạy nhiệt tình.
- Chuyên nghiệp: Luyện phát âm, tiếng Anh giao tiếp Nghe – Nói.
Cô Daisy Ngọc (1987) đến từ ĐH Hà Nội
- Phong cách trẻ trung, sôi động , tạo ấn tượng với học viên ngay buổi đầu tiên.
- Chuyên sâu: Ngữ pháp, luyện phát âm, giao tiếp và ôn thi Toeic.
Cô Ngọc Anh (1985) đến từ ĐH Hà Nội
- Hài hước, sôi nổi với phong cách giảng dạy ấn tượng, nhiệt tình với từng HV.
- Giảng viên cấp độ 5 với 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh mọi trình độ.
★ 6 KHÁC BIỆT
1) Mô hình lớp học tiếng Anh ưu việt và thân thiện: 12 - 15 học viên/lớp:
+ Giáo viên sát sao tới từng học viên
+ Học thày không tày học bạn: Tương tác trong lớp học cao, học viên dễ dàng trao đổi, luyện tập thực hành tiếng Anh cùng nhau.
2) Tạo Profile riêng hỗ trợ tới từng học viên
3) Giáo viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, phương pháp giảng dạy ĐỘC ĐÁO - DỄ HIỂU có sự kết hợp của NLP, đào tạo gia tốc.
4) Chương trình được tài trợ 100% thù lao cho giáo viên.
5) Học và hành: Với giá trị cốt lõi: "Tiếng Anh thực hành"
+ 3 lớp: Ngữ Âm Tiếng Anh - Giao Tiếp Toàn Diện - Chiến Thuật Nghe Toeic sẽ có các buổi small picnic Bờ Hồ, Văn Miếu Quốc Tử Giám,.. để nói chuyện với người bản xứ. Giáo viên xây dựng kịch bản và đi cùng học viên vào 9h00 hoặc 14h00 Chủ Nhật hàng tuần.
+ Tham gia câu lạc bộ tiếng Anh giao tiếp Kazobi tổ chức vào tối T6 hàng tuần.
+ Lớp Ngữ Pháp 52 Chuyên Đề được cọ xát với các dạng bài Toeic Incomplete Sentences (New Format).
6) Bí mật...

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI LỚP HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG
Về lớp học trên lớp và hoạt động small picnic nói chuyện với người nước ngoài trên Bờ Hồ sau các buổi chuẩn bị, thực hành nhuần nhuyễn trên lớp học và câu lạc bộ tiếng Anh giao tiếp Kazobi.NỘI DUNG CHI TIẾT 4 KHÓA HỌC
52 CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
Buổi 1
1. Subject and object prounouns
2. Reflexive prounouns
3. Possesive adjactives
4. Possesive adjactives and prounouns
5. Possesive with 's
6. Countable and uncountable nouns
Buổi 6
31. Past Simple: question and negative
32. Past Simple: positive - regular verb
33. Past Simple: positive - irregular verb


Buổi 2
7. Singular and plural
8. The indefinite article a/an
9. The indefinite artincle a/an and the definite article the
10. No article or the before names of places
11. No article or definite article
12. Other words with a, an, the or no article
Buổi 7
34. Past Continuous
35. Past Simple and Past Continuous
36. Past Simple and Past Continuous: short answers
Buổi 3
13. a, some, any
14. something, anything; someone, anyone (or somebody, anybody)
15. Counting the uncountables
16. Comparatives: adjectives with one syllable
17. Comparatives: adjcectives with two syllables or more
18. As...as
Buổi 8
37. Present Perfect
38. Present Perfect/Past Simple
39. Present Perfect + for/since
40. Present Perfect with just, yet and already
41. Present Perfect ContinuousBuổi 4
19. Superlatives
20. Too, Enough
21. Participal adjectives (bored/boring)
22. Adverbs of manner
23. Comparsion of adverbs
24. Adjectives and adverbs


Buổi 9
42. Present Continuous + time words
43. going to
44. going to/Present Continuous + time words
45. Future Simple
46. going to-futre plan and will-sudden decision
47. going to and will
Buổi 5
25. Present Simple
26. Present Continuous
27. Present Simple/Present Continuous
28. Present Continuous: short answers
29. Present Simple: shor answers
30. Present Simple and Continuous: short form
Buổi 10
48. when + Present Simple to describe the future
49. Irregular verbs
50. The passive: Present Simple and Past Simple
51. used to
52. The imparative


LUYỆN PHÁT ÂM TIẾNG ANH
Unit Content / Nội dung chương trình học
Unit 1
Introduction
Âm /i:/ - /ɪ/
Âm /u:/ - /ʊ/
How many letters, how many sounds? Spelling and Pronunciation
Do you speak English? - Stress in Numbers; Moving Stress
She stepped on my (food/foot). - Where did that black (suit/soot) come from?
Unit 2
Âm /ɑ:/ - /ʌ/
Âm /ɒ/ - /ɒ/
Their son's got dark hair. -  The butter's too hard - Father and Mother
A dog in the corner - Have you got a lot of shopping? - The fourth door on the fourth foor? One house, two houses Syllables
Unit 3
Âm /e/ - /æ/
Âm /ɜ:/
Âm /ɪə/ - /eə/
Numbers have /e/ The first plan was the best. - My friends live in a flat over there. My birthday's on Thursday the thirty-first, and hers is a week later. She's got fair got fair hair. - Here and there. - Up there, in the air, of course.
Unit 4
Âm /eɪ/ - /aɪ/ - /ɔɪ/
Âm /əʊ/ - /əʊ/
It's best to drink white wine with fish. - Have a great time. - I can hear a boy's voice.
I found a pound down on the ground and said, "It's mine, I've got it". Wait a minute - where's the waiter? Strong and weak vowels
Unit 5
Âm /p/ - /b/
Âm /t/ - /d/
Âm /k/ - /g/
Can you help me paint the bedroom wardrobe? Tom and Tim were twins. - One two is two, two two are four. Can I carry your bags? - It's time to go back. I looked everyone Pronouncing past tenses
Unit 6
Âm /f/ - /v/
Âm /θ/ - /ð/
Âm /s/ - /z/
The ferry over the river. Then a few more miles - five, or seven, or eleven...
I thought April the twelfth was a Tuesday, but it's a Thursday. - Both toghether. It's the wrong size, isn't it? - Linking in a final consonant cluster - -s Ending.
Unit 7
Âm /ʃ/ - /ʒ/
Âm /ʧ/ - /ʤ/
Take your cash. - But only on television, usaully! - Fresh fish, usually The picture in the kitchen is by a Czech artist. - I went to a small Russian village.
Unit 8
Âm /m/ - /n/ -  /ŋ/
Âm /h/
More for you, most for me. - Sun and Moon. - Thinking about things. Hi, hello, how are you? - Who's who gameshow.
Unit 9
Âm /l/
Âm /r/ Mini-test
Look at those lovely little yellow flowers. - Can I help you? Too much writing makes my wrist ache. - wrapping presents for Christmas What's the news? - swimming in warm water - a young university student.
Unit 10
Phrases, sentences and grammar
Phrases and Pauses Reading aloud Speak it, write it and read it Linking word together 1 You and me, me anh you Linking word together 2 Take me to the show, Jo Rhythm

GIAO TIẾP TOÀN DIỆN
Module Main content
Buổi 1
Leisure and lifestyle
1. Picture-based leisure activities
2. Discuss the question in pairs/small groups
3. Listen to the results of a survey of leisure activities among people age sixteen to thirty and complete the missing information
4. Work with partner and make a list of leisure activities
5. Pronunciation: Sentence stress in questions, Intonation in Wh-questions.
Buổi 2
Leisure and lifestyle (continued)
1. What are your favourite ways of keeping fit? What other ways of keeping fit are popular in your country?
2. Work in pairs. Discuss the questions
3. Interview your partner. Work in groups, A and B.
4. Interview another student in your class for a fact file.
5. Pronunciation: The letter "w". and "wh" are usually pronounced /w/ in English.
Buổi 3
Important firsts
1. How often do you watch television? Which programmes/ TV channels do you prefer?
2. Read and listen to the first part of the article about some TV firsts and answer the questions.
3. Pronunciation: different pronunciation of the -ed endings.
4. Complete the question in the quiz: Important Firsts. Discuss your answers in pairs.
Buổi 4
Important firsts (continued)
1. Words to describe feelings. Choose adjectives to describe the pictures.
2. Pronunciation: Word stress
3. Listen and say which pictures illustrate the stories. Listen again and answer the questions.
4. Task 1: Talk about your own important firsts; Task 2: Tell the story of an important first using some pictures.
5. Work in small groups. Listen/Tell your stories to each other. (the funniest story, the saddiest story, the strangest story)
Buổi 5
At rest, at work
1. What time of day do you like te best? Why? Compare your ideas with a partner.
2. Discuss the questions with a partner.
3. Prounciation of shoud and shoudn't. Sentence tress.
4. Read about the situation and discuss what each person should/shouldn't do.
Buổi 6
At rest, at work  (continued)
1. Listen to the interview and mark the sentences True or False.
2. Vocabulary: Jobs (picture-based)
3. Listen to the four people talking about themselves and complete about interests in the table.
4. Making requests and asking for permission
5. Pronunciation: Silent letter
Buổi 7
Special occations
Dates and special occations
1. Which are your favourite mothns of the year? Why?
2. Pronunciation: Dates
3. Talk about your birthday and birthday traditions.
Buổi 8
Special occations (continued)
New Year in two different cultrues
1. Talk about New Year celebration in your country.
2. Listen and complete the information in the table.
3. Work in pairs or small groups. Tell the oter students about your personal celendar.
4. Pronunciation: positive intonation, sounds: /θ/ and /ð/
Buổi 9
Appearances
Physical appearance
1. Who do you tink is the most attractive man/woman in the world? Why?
2. Read the text and matc the headings to the correct paragrahps.
3. Pronunciation: Word tress
4. Tell your partner about the differences between you and your family.
Buổi 10
Appearances (continued)
Describing people
1. Work in pairs, Student A and Student B
2. Describe a suspect to the police

CHIẾN THUẬT NGHE TOEIC
Module
Main content
Unit 1 

Expression
frown/yawn/cry/laugh/nod/act/clap/kiss


Part 1 Picture Description

Listen and choose the statement that best describe picture

Part 2 Questions and Responses

Listen and choose the correct answer

Part 3 Short Conversations

Listen and choose the correct answer

What feature does the man mention?

Part 4 Short Talks

Listen and choose the best answer to each question

Which of the following takes the longest time to get to the speaker’s workplace?
Unit 2 

Transactions
pay/ sell/ try on/ shop/ return/ count/ shake/ lend
Part 1 Picture Description
Listen and choose the statement that best describe picture

Part 2 Questions and Responses

Listen and choose the correct answer

Part 3 Short Conversations

Listen and choose the correct answer

Where did the man and woman meet first?

Part 4 Short Talks

Listen and choose the best answer to each question

Which prizes are mentioned?
Unit 3 

Leisure I
stretch/ride/swim/play/row/dance/make/kick
Part 1 Picture Description
Listen and choose the statement that best describe picture

Part 2 Questions and Responses

Listen and choose the correct answer

Part 3 Short Conversations

Listen and choose the correct answer

What are the man and woman discussing?

Part 4 Short Talks

Listen and choose the best answer to each question

How many tickets in total are available?
Unit 4 

Work
work/wrap/build/design/measure/serve/deliver/type
Part 1 Picture Description
Listen and choose the statement that best describe picture

Part 2 Questions and Responses

Listen and choose the correct answer

Part 3 Short Conversations

Listen and choose the correct answer

What does the woman have tomorrow?

Part 4 Short Talks

Listen and choose the best answer to each question

At what gate do the passengers now have to leave from?
Unit 5
Communication I
say/call/chat/shout/talk/yell/speak/whisper
Part 1 Picture Description
Listen and choose the statement that best describe picture

Part 2 Questions and Responses

Listen and choose the correct answer

Part 3 Short Conversations

Listen and choose the correct answer

How long will it take to walk there?

Part 4 Short Talks

Listen and choose the best answer to each question

What kind of place does the person want to sing in?
Unit 6
Communication II
point/raise/write/wave/hug/help/cheer/show
Part 1 Picture Description
Listen and choose the statement that best describe picture

Part 2 Questions and Responses

Listen and choose the correct answer

Part 3 Short Conversations

Listen and choose the correct answer

Where is this conversation taking place?

Part 4 Short Talks

Listen and choose the best answer to each question

How did the speaker feel when she first went to America?
Unit 7 

Food
feed/chew/have/eat/pour/cook/bring/give
Part 1 Picture Description
Listen and choose the statement that best describe picture

Part 2 Questions and Responses

Listen and choose the correct answer

Part 3 Short Conversations

Listen and choose the correct answer

Why is the man surprised?

Part 4 Short Talks

Listen and choose the best answer to each question

What is the registration number of the car?
Unit 8 

Active Situations
hop/jump/chase/load/play/fix/march/fly
Part 1 Picture Description
Listen and choose the statement that best describe picture

Part 2 Questions and Responses

Listen and choose the correct answer

Part 3 Short Conversations

Listen and choose the correct answer

How many people live in Peter’s house?

Part 4 Short Talks

Listen and choose the best answer to each question

On which day do the classes start earlier?
Unit 9 

Household
clean/wash/cut/comb/sweep/fold/polish/check
Part 1 Picture Description
Listen and choose the statement that best describe picture

Part 2 Questions and Responses

Listen and choose the correct answer

Part 3 Short Conversations

Listen and choose the correct answer

How much coffee does the woman drink everyday?

Part 4 Short Talks

Listen and choose the best answer to each question

On which day do the classes start earlier?
Unit 10 

Leisure II
sing/paint/play/watch/take a bath/lie/read/relax
Part 1 Picture Description
Listen and choose the statement that best describe picture

Part 2 Questions and Responses

Listen and choose the correct answer

Part 3 Short Conversations

Listen and choose the correct answer

What does the woman say about the bookstore?

Part 4 Short Talks

Listen and choose the best answer to each question

What happended to the speaker at his last competition?HỌC PHÍ - GHI DANH - ĐỊA ĐIỂM HỌC
* Học phí mỗi khóa học: 1.250.000Đ
Cơ hội ĐẶC BIỆT: Bạn được miễn phí 100% lương giáo viên.
Và bạn chỉ bổ sung 2 khoản phụ phí cho toàn bộ khóa học 10 buổi này:
150k: truyền thông, tổ chức ghi danh, giáo trình, handouts, audio files và dịch vụ chăm sóc học viên.
200k: thuê phòng, điện nước, thiết bị giáo dục.
- Ngoài 2 khoản phụ phí trên, bạn không phải đóng thêm bất kỳ 1 chi phí nào khác.
- Linh hoạt:
+) Đóng trước 150k vào buổi ghi danh và nhận tài liệu, 200k còn lại bổ sung vào buổi khai giảng
+) Có thể nhờ bạn bè/người thân đến ghi danh và nhận tài liệu giúp.
+) Học viên có thể chuyển khoản qua ngân hàng Vietcombank chi nhành Thành Công:
Số tài khoản: 0451000237312 - Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Khoa
Với nội dung: Họ tên+SĐT + Mã số lớp học (ví dụ: Nguyen Van Khoa+0978467919+NP 82)

* Ghi danh, nhận hướng dẫn và tài liệu học:
> Bàn ghi danh học tiếng Anh - Trung tâm gia sư Sao Việt
Số 1 - ngách 30/16 - ngõ 30 Tạ Quang Bửu - Bách Khoa - Hai Bà Trưng - Hà Nội
> Thời gian ghi danh:
+ Buổi sáng: 8h00 - 12h00
+ Buổi chiều: 14h00 - 18h00
Từ thứ Hai đến thứ Bảy.
Khi lớp đủ học viên đến ghi danh nộp lệ phí, BTC sẽ không nhận thêm học viên để đảm bảo sỹ số, chăm sóc học viên và chất lượng giảng dạy.
> Hotline hỗ trợ: 0978.467.919 (24.7)
* Địa điểm học:
Phòng 44, trường Tiểu Học Tô Hoàng 29 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

4 CÁCH ĐĂNG KÝ HỌC
Cách 1: GỌI ĐIỆN Cách 2: SMS Cách 3: COMMENT Cách 4: THEO FORM
Số điện thoại:
0978.467.919 (24/7)
Họ tên/SĐT/Mã số lớp/số người đăng ký cùng và gửi về:
0978.467.919 (24/7)
Dưới bài viết này với nội dung:
Họ tên/SĐT/Mã số lớp/số người đăng ký cùng
Điền đầy đủ thông tin theo form ở cuối bài này.
> Mỗi lớp chỉ từ 12 - 15 học viên, vì vậy BTC chỉ nhận cá nhân/nhóm tới ghi danh sớm nhất.
> Trong trường hợp bạn đăng ký mà bận không qua ghi danh được ngay có thể nhờ bạn bè/người thân đến ghi danh giúp.
> Khi nhận đủ 15 bản đăng ký/lớp, ngay lập tức BTC sẽ liên hệ với bạn vào khung giờ 10h00 - 12h00 am và 4h00 - 6h00 pm để hẹn lịch bạn tới ghi danh và nhận tài liệu. Nếu bạn không nhận được thông báo, có nghĩa là lớp học đã đủ số lượng học viên.
> Trước ngày đi học, BTC sẽ nhắc học viên: thời gian, địa điểm một lần nữa.


Nhận xét

 1. Muốn đăng ký học thì phải làm ntn ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào em. Em điền thông tin vào form hoặc xem hướng dẫn đăng ký em nhé.

   Xóa
 2. Cho em hỏi mình tự xếp lịch hay lịch định trước ạ . Nếu lịch định trước nhỡ trùng với học trên trường thì sao ạ ?

  Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

5 Bí Kíp Để Bạn Học Giỏi Môn Văn Ngay Hôm Nay

Việc thi thoảng đọc một cuốn sách, một bài thơ hay có thể là cách giải trí hiệu quả. Nhưng việc ngày nào cũng phải học Văn lại chưa chắc đã thú vị như thế. Đã bao giờ bạn cảm thấy môn Văn thực sự đáng ghét, khó tiếp thu, nhàm chán và rắc rối chưa? Đã bao giờ môn Văn khiến bạn chỉ muốn buông xuôi chưa? Đừng nản!

Vì Ngữ Văn thực sự rất quan trọng, nó không chỉ là một môn thi tốt nghiệp, thậm chí một môn thi đại học mà còn rất có ích đối với công việc của bạn sau này, khi mà bạn phải viết những báo cáo dài cả chục trang thì ngoài kiến thức chuyên môn, kĩ năng viết Văn bạn đã được học, được rèn luyện cũng là một công cụ hữu ích đấy.


Vấn đề bây giờ là bạn cần có phương pháp học hiệu quả để biến môn học này trở nên thú vị hơn, từ đó có thể tiếp thu kiến thức văn học một cách dễ dàng hơn. Bằng kinh nghiệm giảng dạy Văn nhiều năm, Gia sư Chuyên - trung tâm gia sư uy tín ở Hà Nội xin được “mách” cho bạn một số bí kíp đơn giản mà vô cùng hiệu quả sau đây.

Đầu tiên, hãy tạo niềm yêu thích với môn…

Làm Thế Nào Để Học Tốt Môn Hóa Lớp 8?

Bỏ lại sau lưng những tiếng ve râm ran, bỏ lại những ngày tháng hè chơi bời mệt nghỉ để bước vào một năm học mới, năm lớp 8. Sẽ không có gì lạ lẫm nếu như nó không có sự xuất hiện của 1 môn học mới : môn hóa học. Môn hóa học? Nghe thật mới lạ, thật thú vị nhưng cũng không khỏi làm ta thoáng chút băn khoăn với vô vàn các câu hỏi:
Môn này học những gì? Môn này có khó không? Làm thế nào để học tốt môn học này? Gia sư Hóa lớp 8 sẽ giải quyết thắc mắc cũng như giúp các bạn có được cách học hóa hiệu quả nhất.


Học Hóa học lớp 8 các bạn sẽ bắt gặp những kiến thức rất mới lạ và trừu tượng như: nguyên tử, phân tử, hợp chất, hóa trị, phản ứng ....đừng lo lắng nó khó hãy từ từ làm quen với nó, nắm vững những định nghĩa trong sách và hãy cụ thể nó theo cách hiểu của mình.

Tiếp theo để nhớ hóa trị cũng như nguyên tử khối các chất bạn hãy cố gắng làm thật nhiều bài tập luyện tập nhớ các quy tắc hóa trị dần dần các bạn sẽ quen và thuộc hóa trị, quen với các công thức hóa học. Đầu…

Trọn Bộ Công Thức Toán Lớp 12 Từ A tới Z

Các em học sinh lớp 12 thân mến!

Trong quá trình học, làm bài tập và luyện đề thi môn Toán 12 trên lớp cũng như hệ thống các công thức để ôn luyện thật tốt cho kỳ thi Tốt Nghiệp, Đại Học một cách logic, khoa học, gia sư môn Toán 12 của trung tâm Sao Việt xin gửi tới các em Trọn Bộ Công Thức Toán Lớp 12 Từ A tới Z.

Đồng thời, đây cũng là tài liệu dành cho các bạn gia sư sinh viên để soạn giáo án, chuẩn bị bài giảng và áp dụng trong quá trình giảng một kèm một hoặc kèm theo nhóm nhỏ tại nhà học sinh.

Bộ công thức này được phân loại, sắp xếp theo 3 chuyên mục lớn trong chương trình Toán lớp 12:
ĐẠI SỐLƯỢNG GIÁCĐẠO HÀM - TÍCH PHÂN & HÌNH HỌC & NHỊ THỨC NEWTONChi tiết bộ công thức Toán 12:
Phần I. ĐẠI SỐ Bao gồm công Thức cho 10 chuyên đề 1. Tam thức bậc 2
2. Bất đẳng thức Cauchy
3. Cấp số cộng
4. Cấp số nhân
5. Phương trình, bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối
6. Phương trình, bất phương trình chứa căn
7. Phương trình, bất phương trình logarit
8. Phương trình, bất phương trình mũ
Hotline0978 467 919