Danh Mục

4 Quy Tắc Giải Bài Toán Rút Gọn Biểu Thức Lớp 9 Lên 10

Trong bài chia sẻ dưới đây, gia sư môn Toán lớp 9 xin giới thiệu tới các em học sinh lớp 9 chuẩn bị luyện thi lên lớp 10 các quy tắc phương pháp giải bài toán rút gọn biểu thức.
Dưới đây là 4 quy tắc thường dùng để biến đổi:
 1. Quy đồng mẫu các phân thức 
 2. Trục căn thức ở mẫu 
 3. Rút gọn phân thức 
 4. Hằng đẳng thức
7 hang dang thuc mon toan
Trắc nghiệm 7 hằng đẳng thức đáng nhớ
Các bài toán liên quan và áp dụng phương pháp giải

Bài toán 1: Tìm x để biểu thức thỏa mãn một điều kiện cho trước
 • Rút gọn
 • Cho biểu thức rút gọn thỏa điều kiện được phương trình hoặc bất phương trình
Bài toán 2: Tìm x nguyên để biểu thức nguyên
 • Rút gọn
 • Lấy tử chia cho mẫu tách biểu thức thành tổng của một số nguyên và một biểu thức có tử là một số nguyên
 • Cho mẫu là ước của tử suy ra x
Bài toán 3: Tính giá trị của biểu thức tại giá trị cho trước
 • Rút gọn
 • Rút gọn giá trị của biến nếu cần
 • Thay vào biểu thức rút gọn
Bài toán 4: Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất
 • Rút gọn
 • Biến đổi biểu thức về dạng A2 + m hoặc  – A2 + m
Trên đây là các phương pháp và bài toán liên quan về Chuyên đề: Rút gọn biểu thức Toán lớp 9

Tải 38 bài toán về rút gọn biểu thức tại đây
Facebook Blogger Plugin by Gia Sư Chuyên

All comments [ 1 ]


thế hưng ong 12:53 Ngày 11 tháng 05 năm 2013
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

Your comments