Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Giáo án lớp 1

Hướng Dẫn Gia Sư Dạy Bé Làm Quen Chữ Cái

Trong chuyên mục giáo án giảng dạy, Trung Tâm Gia Sư Chuyên sẽ hướng dẫn các bạn đi làm gia sư lớp 1 hướng dẫn học sinh cách làm quen với bảng chữ cái.


Một số gợi ý giúp gia sư giảng bài cho bé lớp 1: - Làm phiếu bảng chữ cái như bên dưới - Đọc mẫu 1 lần - Đọc, học sinh nghe và nhắc lại - Học sinh tự đọc - Chỉ bất kỳ 1 chữ cái để cho học sinh đọc lại

BẢNG CHỮ CÁI
Aa
(a)Ăă
(á)Ââ
(ớ)Bb
(bờ)Cc
(cờ)Dd
(dờ)Đ
(đờ)Ee
(e)Êê
(ê)Gg
(gờ)Hh
(hờ)Ii
(i)Kk
(ca)Ll
(lờ)Mm
(mờ)Nn
(nờ)Oo
(o)Ôô
(ô)Ơơ
(ơ)Pp
(pờ)Qq
(cu)Rr
(rờ)Ss
(sờ)Tt
(tờ)Uu
(u)Ưư
(ư)Vv
(vờ)Xx
(xờ)Yy
(y)

LÀM QUEN VỚI DẤU THANH
Dấu\/?~.Đọchuyềnsắchỏingãnặng
LÀM QUEN VỚI DẤU TRONG TRONG TOÁN HỌC
Dấu+-=><Đọccộngtrừbằnglớn hơnbé hơn
Qua hướng dẫn trên đây, gia sư cấp 1 Hà Nội hy vọng rằng các bạn đi dạy gia sư cho học sinh  lớp 1 trên địa bàn Hà Nội sẽ có cách soạn bài, cũng như phương pháp giảng dạy giúp:
- Các bé yêu thích học tập khi bắt đầu làm quen với việc học ở bậc Tiểu Học
- Học sinh nhận diện, đọc, nắm vững bảng chữ cái, dấu thanh, dấ…
Hotline0978 467 919