Bí Quyết Tìm Gia Sư Giỏi Chất Lượng Dạy Kèm tại Hà Nội

Vừa cả

Một người vào cửa hàng bán giày, thử rồi nói :
- Đôi này, tôi đi khí chật.
Nhà hàng bảo:
- Không hề gì. Ông cứ đi , ít lâu nó giãn ra thì vừa.
Một lát, lại có người mua, thử rồi nói :
- Đôi này tôi đi hơi rộng.
vua ca

Nhà hàng bảo:
- Không hề gì, ông cứ đi đi, hễ giời hanh, nó co lại thì vừa.
Người thứ 3 vào mua, thử giày rồi nói:
- Đôi này tôi đi vừa chân lắm.
Nhà hàng bảo:
- Giầy tôi đóng bao giờ đi cũng vừa cả, không bao giờ co cũng không bao giờ dãn. =.=
Share on Google Plus

Phan Quyên

Trung tâm gia sư Chuyên Sao Việt - Số 1 về chất lượng gia sư: Nhận dạy kèm Toán, Tiếng Việt, tiếng Anh cho học sinh Tiểu Học; Toán, Lý, Hóa, Văn, tiếng Anh từ lớp 6 -12; Tin học - Ngoại ngữ tại nhà theo yêu cầu.
    Facebook Comment
    Blogger Comment

0 comments:

Đăng nhận xét